O nama


Naša misija je:

Dostizanje poslovne klime unutar zdravstvenog sektora Srbije koja će omogućiti ravnopravnost farmaceutskoj profesiji i farmaceutima kao kompetentnim, stručnim zdravstvenim profesionalcima, samostalnim i nezavisnim u svom radu koji se upravljaju principima Dobre apotekarske prakse.


Naša vizija obuhvata sledeće ciljeve:

  • Zaštita profesionalnih interesa apoteka sa domaćim kapitalom
  • Utvrđivanje doktorine apotekarske prakse
  • Unapređenje stručnog rada farmaceuta i farmaceutskih tehničara
  • Humanitarne akcije
  • Saradnja sa udruženjima u zemlji, okruženju i EU
  • Praćenje zakona, pravilnika, smernica, odluka regulative
  • Dobra apotekarska praksa
  • Implementacija pozitivne zakonske regulative u praksiPrincipi delovanja:

Udruženje ,,DOMAĆI APOTEKARI - mreža apoteka" sarađuje sa svim relevantnim subjektima u okviru farmaceutskog sektora, proširuje broj članova, organizuje edukacije farmaceuta i farmaceutskih tehničara, što će omogućiti njihovo delovanje u skladu sa načelima Dobre apotekarske prakse, angažuje autoritete i stručnjake sa ciljem analize postojeće i predlaganja nove zakonske regulative u apotekarskoj delatnosti.