novine ,,DOMAĆA APOTEKA"

Dragi čitaoče,
Pred vama je prvi broj novina “Domaća apoteka”, udruženja “DOMAĆI APOTEKARI – mreža apoteka.”

Udruženje u svom radu objedinjuje 160 apoteka članica od kojih većina postoji dugi niz godina, a čiji su vlasnici farmaceuti sa zavidnim iskustvom u radu i pružanju zdravstvenih usluga.  željom da uspostavimo kvalitetnu saradnju i komunikaciju sa korisnicima usluga naših apoteka, pripremili smo prvi broj, uz plan da vas mesečnom dinamikom informišemo o svim bitnim pitanjima iz domena prevencije bolesti i promocije zdravlja.

Samomedikacija podrazumeva izbor i upotrebu proizvoda za tretiranje samoprepoznate bolesti  ili simptoma bez nadzora lekara. Savremeni tokovi odnosa sa pacijentom postavljaju pacijenta u poziciju subjekta koji aktivno odlučuje o rešavanju i prevazilaženju lakših zdravstvenih problema.

Pored preporuke vašeg farmaceuta, od presudnog je značaja neprekidno negovati sopstveno zdravlje  korišćenjem raspoloživog asortimana apoteka. Pravilna upotreba dijetetskih suplemenata u okviru samomedikacije može imati bitan uticaj na poboljšanje zdravstvenog statusa, čiji je krajnji cilj unapređenje kvaliteta življenja.

U vremenu koje karakteriše izrazita dostupnost informacija putem društvenih mreža i drugih medija, od velike je važnosti osloniti se na proverene podatke, te dobiti stručan savet od strane zdravstvenih profesionalaca. U tom pogledu, tim naših stručnjaka, specijalista iz različitih oblasti farmaceutskih nauka koji raspolažu relevantnim znanjima iz oblasti primene lekova, dijetetskih siplemenata, medicinskih i kozmetičkih sredstava, spreman je da vas na stranicama ovog lista  ubuduće informiše o svim bitnim pitanjima vezanim za vaše zdravlje.

Imajući u vidu da je apoteka najdostupnija zdravstvena ustanova građanima, kroz naše personalizovane usluge raspoloženi smo da edukujemo pacijente o pravilnoj upotrebi lekova, pravilnom doziranju i potencijalnim interakcijama, takođe i svim drugim bitnim merama koje garantuju pozitivan ishod terapije, uz istovremeno nastojanje da se umanji mogućnost  izbijanja neželjenih događaja.
Naši farmaceuti sa dugodišnjim iskustvom u radu, opredeljeni za kontinuirane edukacije i profesionalnu etiku čine siguran zalog ovakvog opredeljenja.