Apotekarski Glasnik br. 17

Apotekarski Glasnik br. 17, e-magazin udruženja ,,DOMAĆI APOTEKARI - mreža apoteka"
Iz uvodne reči...

Drage koleginice i kolege, 

Pred Vama je novi broj stručnog časopisa „Apotekarski glasnik” koje izdaje Udruženje „Domaći apotekari – mreža apoteka”

Ovaj 17. broj simbolično izlazi u susret Svetskom danu farmaceuta, koji se već petnaestu godinu za redom obeležava svuda u svetu 25. septembra.To je dan svih farmaceuta sveta, bez obzira čime se bave, uspostavljen upravo sa ciljem da ohrabri farmaceute i njihova udruženja da različitim aktivnostima promovišu i zastupaju uloge farmaceuta u unapređenju zdravlјa. Interesantna je istorija uvođenja obeležavanja ovog datuma koji je Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) pokrenula na svom godišnjem kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istambulu 2009. godine.

Prilog o ovome objavili smo u našem prvom broju, a u ovom broju Apotekarskog glasnika, možete da pročitate priloge koje donosimo u skladu sa ovogodišnjim sloganom FIPa koji glasi „Farmaceuti jačaju zdravstveni sistem“Tema ovog broja je AMR - ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA, a donosimo Vam i preporuke Evropske asocijacije farmaceuta PGEU za borbu protiv ove globalne pretnje javnom zdravlju. Svakako da najveći teret ovog izazova na svojim plećima nosite Vi, kolege apotekari koji na “kapijama zdravstvenog sistema” treba da omogućite da svi mi, jednako, imamo pravo na bezbednu i efikasnu zdravstvenu zaštitu uključujući i onu koja podrazumeva upotrebu farmaceutskih proizvoda.

Srećan nam svima 25. SEPTEMBAR Svetski dan farmaceuta!

Prof. dr Dušanka Krajnović,

glavna i odgovorna urednica