Apotekarski Glasnik br. 16

,,O izazovima sa kojima se farmaceuti susreću u svakodnevnom radu, projektima standardizovane farmaceutske usluge, razlozima slabog prepoznavanja magistra farmacije kao važnog zdravstvenog radnika, i planovima za naredni period,razgovarali smo sa mr farm. Slavicom Milutinović, direktorkom Farmaceutske komore Srbije.
Globalno posmatrano apotekarska služba se svuda menja toliko brzo da se ponekad čini kako su mnogi identiteti apotekarskog poziva zahvaćeni u vrtlogu promena koji nazivamo napredkom, neminovnošću, razvojem. Mnoga nova lica apotekarskog poziva treba tek da razumemo da bismo mogli da ih prihvatimo.
Zbog toga Vam u ovom broju donosimo nekoliko priloga koji podesćaju na one profesionalnim vrednostima koje su vanvremenske i potrebne farmaceutu za sva ta nova lica profesije i očuvanje profesionalnog identiteta.
Nadam se da ćete upravo te vrednosti prepoznati u redovima priloga čitajući o farmaceutima kao pružaocima farmaceutskih usluga, javnozdravstvenim radnicima koji se bave očuvanjem zdravlja, farmaceutima koji su savetnici za aerozagađenje, a na kraju dana i obični ljudi koji znaju da prepoznaju jezik ljubavi toliko potreban ne samo pacijentima već i njima samima."
Prof. dr Dušica Krajinović, glavna i odgovorna urednica